Anmälan

17 september - 3 november

Fyra perspektiv på en viktig fråga 

I skolans uppdrag ingår att värdegrunden ska genomsyra all verksamhet. Med den här webinarieserien vill vi i föreningen Forum Livskunskap - för socialt och emotionellt lärande belysa och ge tillfälle att dryfta den alltmer kritiska frågan hur  livskunskap - ofta synonymt med social och emotionell kompetens - ska kunna läras ut i skolan  och förskolan. Kunskap och kontakter via internet är ett exempel på den ökade komplexitet och mängd av utmaningar som dessa har. Vi behöver hitta former för lärare att förmedla innebörden i begreppet livskunskap.  

Med hjälp av personer med stor expertis och erfarenhet från skol- och förskolevärlden ger seminarierna fyra viktiga perspektiv, som alla behöver hitta sin plats i en fungerande lösning.

DET HÄR ÄR WEBINARIERNA:

 • 17 sept kl 17-19:   Hjärnan, lärandet och framtidens skola
  Vilka är hjärnans behov för bästa möjliga lärande? Rolf Ekman är professor emeritus i Klinisk Neurokemi och verksam i forskningsnätverket Neuroforum. Han berättar om hur man rustar eleverna bäst med den ’hjärnsmarta’ pedagogiken på neurovetenskaplig grund.

 • 1 oktober kl 17-19:   Lärarens personliga ledarskap
  Relationskompetens framträder som en allt viktigare kompetens i läraryrket. Björn Gíslason är leg. psykolog med mångårig erfarenhet av utbildning, handledning och utvecklingsarbete inom skolan. Han delger oss sina erfarenheter av läraren som ledare och vikten av det personliga ledarskapet.

 • 20 oktober kl 17-19:   Värdegrundsarbete i verkligheten
  Spiraskolan i Täby exemplifierar hur begrepp som emotionell intelligens, mental styrka och social kompetens kan bli verklighet på en skola. Biträdande rektorn och specialläraren Maria Eberhardt och dramapedagog Kjell Westergård kommer att förklara hur de organiserat och arbetat kring dessa begrepp. De presenterar även Spiraskolans egen bok om värdegrundsarbete: Från Kunskap till Visdom - en utbildning för livet. som tar upp frågor som: Vad är lycka? Vad är utbildning? Vad vill vi ha ut av livet, och hur kan skolan hjälpa barnen att nå dit.

 • 3 november kl 17-19:   Färdigheter för framtiden
  Finns det en särskild sorts pedagogik för socialt och emotionellt lärande? Lars Löwenborg är leg psykolog, leg psykoterapeut, pedagog, verksam i förskola och skola, föreläsare, handledare och författare.  Han kommer att beröra flera olika viktiga sociala och emotionella färdigheter samt ge konkreta exempel på vad förskola och skola kan göra för att hjälpa barn och elever att utveckla dem.


DIN MEDVERKAN

Seminarierna är också till för att du som deltagare ska kunna lufta egna erfarenheter, kunskaper eller funderingar. 

I varje seminarium kommer vi att växla mellan
• Föredrag
• Samtal i smågrupper
• Frågor i hela gruppen

Välkommen att vara med! Tillsammans kan vi skapa dynamiska och givande stunder!

Anmälan

Hur du deltar

Var och hur: Du deltar med dator eller telefon därifrån du är via konferenstjänsten Zoom. Du får länk och instruktioner för att ansluta till konferensrummet när du anmält dig.

Seminarierna leds av Forum Livskunskaps moderator.

Pris:
150 kr för enstaka seminarium eller 500 kr för alla fyra.

Anmälan

Medverkande

Rolf Ekman
Professor i neurokemi, Göteborgs universitet

Professor i neurokemi, Göteborgs universitet. Är sedan lång tid en av de ledande svenska stressforskarna, internationellt verksam och med speciellt intresse för sambandet mellan stress, hälsa, lärande och skola.

Läs mer

Maria Eberhardt
Biträdande rektor och speciallärare

Maria arbetade tillsammans med Kjell i många på Ellagårdsskolan, som under decennier bedrev ett stort och framgångsrikt EQ-arbete med alla elever, föräldrar och personal.

Läs mer

Björn Gíslason
Leg.psykolog

Björn är uppväxt i Reykjavik, har yrkeserfarenhet som musiker, behandlingsassistent, skolpsykolog, chef för resurscentrum, handledare, författare. Dessutom mångårig erfarenhet av handledning, coaching, organisationsutveckling, konsultation och utbildning.

Läs mer

Lars Löwenborg
Leg psykolog, leg psykoterapeut, pedagog

Lars är född i Stockholm och har arbetat som lärare, forskningsassistent, behandlingsassistent, psykolog i förskola och skola, familjeterapeut, BUP-psykolog, utbildningsledare, författare. Han har mångårig erfarenhet av handledning, organisationsutveckling, konsultation och utbildning.

Läs mer

Kjell Westergård
Dramapedagog

Kjell arbetade tillsammans med Maria i många på Ellagårdsskolan, som under decennier bedrev ett stort och framgångsrikt EQ-arbete med alla elever, föräldrar och personal.

Läs mer

Moderatorer

Lotta Karlsson Domonkos
Sekr. Forum Livskunskap

Läs mer

Stig Zandrén
Vice ordf. Forum Livskunskap

Läs mer

Arrangeras av